ابزار بررسی تعداد صفحات ایندکس شده در گوگل

صفحات ایندکس شده در گوگل

این ابزار به شما کمک می کند تا تعداد صفحاتی که توسط گوگل ایندکس شده اند را بدست آورید.یک URL وارد کنید