ابزار شبیه ساز Spiderهای موتورهای جستجوگر

شبیه ساز Spiderهای موتورهای جستجوگر

به وسیله ی این ابزار که یک شبیه ساز Spider موتور جستجو است، می توانید یک دید کلی از آن چه که Spiderهای موتور جستجو از سایت شما می بینند را بدست آورید .یک URL وارد کنید