شبیه ساز رزولوشن وب سایت

شبیه ساز رزولوشن وب سایت

ابزار شبیه ساز صفحه نمایش به شما امکان می دهد تا نحوه نمایش وب سایت خود را در صفحه نمایش های مختلف بررسی کنید.



یک URL وارد کنید



اندازه صفحه نمایش را انتخاب کنید: