ابزار شمارشگر کلمات

شمارشگر کلمات

این ابزار تعداد حروف و کلمات متن وارد شده را نشان می دهد.


متن / پاراگراف خود را اینجا وارد:نتیجه

مجموع کلمات: 0 | مجموع کاراکترها: 0